Teorin bakom musiken  

Hur är musik uppbyggd? Varför låter viss musik som den gör? Varför tycker vissa människor om viss musik medan andra tycker att den låter illa? Svaren på dessa frågor är inte helt enkla men det finns faktiskt något som kallas musikteori. Musikteori kan enkelt förklaras som läran om hur musik är uppbyggd. Det finns många olika delar av musikteori som är bra att kunna när man sysslar med musik eller kanske bara vill förstå det man hör lite bättre.

Toner och skalorcute little girl playing on old piano

Grundläggande inom musikteorin är tonerna. En viss ton kan mätas upp fysikaliskt och definieras med vilken frekvens. Tonen A brukar ses som grundfrekvens och motsvaras av 440 Hz. Övriga toner definieras med vissa avstånd från denna frekvens. En skala sorterar in tonerna efter varandra. En vanlig C-durskala innehåller tonerna C, D, E, F, G, A, H och C. Man kan även benämna en skala som Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti-Do. Då är det inte nödvändigtvis ett C som är grundton utan den kan vara var som helst, det är bara att Do definierar grundtonen i skalan. För att komplicera det hela ytterligare kan skalorna vara olika utformade. I västvärlden är man van vid s.k. durskalor och mollskalor medan man in andra delar av världen, t.ex. arabvärlden eller Indien, har andra skalor vilket gör att musiken från ett annat land kan låta främmande i människors öron beroende på varifrån man kommer.

Rytm och takt

Viktigt inom musikteorin är också rytm och takt. Detta anger hur snabbt musiken spelas men också vilken rytm den har. Valser brukar spelas i s.k. trefjärdedelstakt, marscher i fyrtakt men det finns även t.ex. femtakt. Med rytmer kan man göra mycket och skapa effekter inom musikstycken.

Sheet music with a number of accessoriesIhopsättning av toner och rytm

Med hjälp av olika kombinationer av toner och rytm kan man få fram nästan oändligt många musikstycken. Detta är orsaken till att musik ständigt kan förnyas, trots att människor skapat musik i många tusentals år. Beroende på hur man sätter ihop tonerna kan ett stycke låta som rockmusik, klassiskt, kyrkomusik, orientaliskt, poppigt eller skräckinjagande.

Noter

För att skriva ned alla toner och rytmer så att de går att spela eller sjunga används noter. I noterna finns takt och toner angivna med väldefinierade symboler och placering av noterna i ett notsystem. Hur noterna ser ut är olika beroende på om det är för sång eller instrument. Noter skiljer sig även mellan olika instrument.