Spela musik säkert i telefonen

Majoriteten av dagens ungdomar äger en dyrbar telefon som iPhone eller Samsung och är väl medvetna om att skydda den. Inte minst beror detta på att många någon gång tappat sin telefon med sprucken skärm som resultat. Ungdomar håller därför extra koll på att hålla telefonen säker och förhindra att den går sönder. Denna riskmedvetenhet gör att det har blivit omåttligt populärt att köpa skyddande skal till Galaxy S20 Ultra från teknikdelar.se eller andra ryktbara webbutiker. Detta av naturliga skäl eftersom telefonens viktigaste del är skärmen och utan den kan den inte fungera.

Emellertid oroar sig ganska få för hur telefonen kan skada användaren. Det är nämligen många som glömmer bort att telefonen kan påverka synen och framförallt hörseln. Problemet är så omfattande att myndigheter och organisationer har uppmärksammat det här. Ingen mindre än Världshälsoorganisationen rapporterar att över en miljard unga riskerar utveckla hörselnedsättning på grund av hög musik.

Här presenteras tre enkla tips för hur du kan spela musik säkert i din telefon utan oro, vilka är:

  • Kontrollera volymen.
  • Sätt en tidsgräns.
  • Lyssna aldrig på maximal volym.

Nyckeln till att skydda såväl din hörsel som telefon är utan tvekan att vidta förebyggande försiktighetsåtgärder. Läs vidare för att se närmare på dessa tips!

3 tips för säkert musiklyssnande

1. Kontrollera volymen. Enligt experter rekommenderas det att inte spela på högre volym än 70 procent av den maximala nivån. Risken är annars att du över tid utvecklar hörselnedsättning. Ett tips är att ladda ner en app som kontrollerar volymen automatiskt åt dig.

2. Sätt en tidsgräns. Förutom volymen bidrar också den ackumulerade tiden som du lyssnar på musik till hörselnedsättning. Låt därför dina öron vila med regelbundna raster.

3. Lyssna aldrig på maximal volym. Faktum är att vissa telefoner kan tillåta väldigt höga decibelnivåer på upp till 115 decibel, det vill säga lika högt som en rockkonsert. Av denna anledning bör du aldrig ha maximal volym påslagen.