Musik för god hälsa och utveckling  

Att musik får en att må bra är något som troligtvis nästan alla människor upplevt. Nyfödda barn blir lugna av en viss musik och kan till och med reagera på musik medan de fortfarande ligger inne i magen. När föräldrar sjunger för barnet stärks bandet mellan barn och föräldrar och skapar trygghet och glädje. Det finns något hos musik som gör människor lyckligare och bättre.

SpråkutvecklingSports

Studier har visat ett positivt samband mellan språkutveckling och musik. Genom att leka med ord, rim och ramsor får barn en starkare språkutveckling. Takt, tonhöjningar och -sänkningar, melodier, betoningar, starka och svaga nyanser som finns inom musik är sådant som underlättar språkinlärning. Att behärska ett språk innebär just att man kan höra nyanser, betona rätt och ha rätt språkmelodi. Förutom detta innehåller ju de flesta sånger och visor ett stort antal ord som utvidgar ordförrådet.

Sång för hälsan

Människor som sjunger i kör mår bättre än de som inte gör det, har studier visat. Körsång innebär gemenskap med andra, fysisk rörelse av kroppen eftersom man står upp, andas med magen och använder ett stort antal muskler. När man sjunger frigörs dopamin, ett lyckohormon, i hjärnan och man blir också lugnare. Andning och hjärtfrekvens påverkas så att kroppen slappnar av och blir glad. Musik hjälper mot både stress och depression, särskilt om man utövar den själv.

Hyrdation!Musik som prestationshöjare

Även när man tränar fysiskt fungerar musik positivt. Det finns mycket data från studier kring detta fenomen och en prestationshöjande effekt på minst 15 procent kan visas vid fysisk träning. Man springer snabbare när man har musik i lurarna och kan till och med styra den takt man springer i genom att välja snabb eller långsam bpm (beats per minute). På de flesta nätbaserade musiktjänster som finns nuförtiden kan man välja färdiga spellistor med ett visst bpm som passar till olika träningsformer.

Vilken musik blir man gladast av?

Studier av vilken musik man blir gladast av visar att musiksmaken skiljer något beroende på vilken generation man hör till. Musiklyssnare i medelåldern föredrog t.ex. ABBA och Queen medan de yngre lyssnarna föredrog “Happy” med Pharell Williams.